No.011Babyface梦瑶第II套图[33P]_Babyface梦瑶_飞图网

No.011Babyface梦瑶第II套图[33P]_Babyface梦瑶_飞图网

处方治以拙拟镇肝熄风汤,为其兼患痫风加全蜈蚣大者三条,盖镇肝熄风汤原为拙拟治脑充血之主方,而蜈蚣又善治痫风之要药也。 自言有时亦思饮食,然一切食物闻之皆臭恶异常,强食之即呕吐,所以不能食也。

心常发热,呼吸似觉短气,懒于饮食,大便燥结,四五日始一行。 其热上升伤肺易生咳嗽,胃中消化不良易生痰涎,此咳嗽又多痰也。

 然以水灌之犹知下咽,问其大便三日未行。诊断凡吐血久不愈者,多系胃气不降,致胃壁破裂,出血之处不能长肉生肌也。

心中非常发闷,其脉左部沉弦,右部沉牢,一息四至强。遂即原方为之加减俾再服之。

 当峻补肝肾之阴兼清外感未尽之余热。拟用建瓴汤方治之,因病脉之所宜而略为加减。

孙××自持其脉弦硬异常,因常阅《衷中参西录》,知脉虽有力而无洪滑之象者,用白虎汤时皆宜加人参,遂急买高丽参五钱,煮汤顿饮下,其脉渐渐和缓,热亦渐退,至黎明其病霍然全愈矣。 丈菊子,《本草纲目》未收,因其善治淋疼利小便,故方中用之。

Leave a Reply